Wil je koekjes? Natuurlijk wilt u een koekje - heel veel zelfs, want ze zijn niet alleen lekker, maar bieden u ook een uitstekende webervaring. Daartoe behoren cookies voor de goede werking van de website en om commerciële bedrijfsdoelstellingen te controleren, alsook cookies voor anonieme statistische doeleinden, comfortinstellingen of om gepersonaliseerde inhoud weer te geven. U bepaalt zelf welke cookies u wilt, zie privacyverklaring.

Informatie Art. 13 + 14 AVG

Informatieplicht volgens art. 13, 14 EU-AVG van JANSSEN COSMETICS GMBH

De transparantie van de verwerking van persoonsgegevens vormt een hoeksteen bij het waarborgen van de rechten van betrokken personen, onze klanten, belanghebbenden, leveranciers, dienstverleners en onze medewerkers.

We willen hierbij onze wettelijke verplichting naleven en u, de betrokken personen, op transparante wijze informeren over hoe we uw persoonsgegevens verwerken.

Op deze pagina vindt u uitgebreide informatie. Als u meer informatie wilt, neem dan contact op met ons privacyteam: info@janssen-cosmetics.com

Naam en contactpersoon van de verantwoordelijke persoon Naam en contactpersoon van de functionaris voor gegevensbescherming
Janssen Cosmetics GmbH Dragan Stankovic
Pontsheide 36, 52076 Aachen, Duitsland Lütticherstr. 7, 52064 Aachen, Duitsland
Verantwordelijke persoon: Ulrich Janssen Tel.: +49 241 5903360
E-Mail: info@janssen-cosmetics.com E-Mail: d.stankovic@ido-stankovic.de

U heeft ook het recht om in beroep te gaan. De contactgegevens van de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf, Duitsland
Tel.: +49 211 38424-0
Fax: +49 211 38424-10
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de

 

  VERWERKING   Gegevens van klanten   Gegevens van leveranciers   Gegevens van sollicitanten
  Doeleinden waarvoor persoonsgegevens
  moeten worden verwerkt
  Communicatie, informatie,
  aanbiedingen en boekhouding
  Communicatie, informatie,
  aanbiedingen en boekhouding
  Communicatie, implementatie van
  applicatieproces
  Wettelijke basis   AVG Art. 6, lid 1   AVG Art. 6, lid 1   AVG Art. 88, BDSG §26

  Gerechtvaardigde belangen die door de
  verantwoordelijke of een derde partij
  worden nagestreefd

     

  Gegevenscategorieën

  Contactgegevens   Contactgegevens  

  Categorieën van ontvangers

  Intern, Europese distributeurs   Intern   Personeelsdiensten

  Voornemen van de verantwoordelijke om de
  persoonsgegevens door te geven aan een
  derde land of internationale organisatie

     
  Bewaartermijn    6 jaar, 10 jaar   10 jaar    6 maanden
  Verplichting om de persoonsgegevens te
  verstrekken en welke mogelijke gevolgen
  het niet verstrekken kunnen hebben
  wettelijk geregeld   wettelijk geregeld   wettelijk geregeld

 

De rechten (rechten van de betrokken personen) voor u als werknemer voortvloeien uit de AVG kunt u vinden op onze homepage, in de privacyverklaring, hoofdstuk XI.