Wil je koekjes? Natuurlijk wilt u een koekje - heel veel zelfs, want ze zijn niet alleen lekker, maar bieden u ook een uitstekende webervaring. Daartoe behoren cookies voor de goede werking van de website en om commerciële bedrijfsdoelstellingen te controleren, alsook cookies voor anonieme statistische doeleinden, comfortinstellingen of om gepersonaliseerde inhoud weer te geven. U bepaalt zelf welke cookies u wilt, zie privacyverklaring.

Privacy policy

Privacyverklaring volgens de AVG

Hartelijk dank voor uw belangstelling voor onze website. Uw privacy is voor ons zeer belangrijk. Hierbij informeren we u uitgebreid over hoe we met uw gegevens omgaan.

I. Naam en adres van de verantwoordelijke

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten, evenals andere voorschriften inzake gegevensbescherming is:
Janssen Cosmetics GmbH
Ulrich Janssen
Pontsheide 36
52076 Aken
Duitsland
Tel.: +49 2408 7046-0
E-mail: info@janssen-cosmetics.com
Website: www.janssen-cosmetics.com.

II. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris verantwoordelijk voor gegevensbescherming is:
Dragan Stanković
ido stanković
Lütticher Straße 7
52064 Aken
Duitsland
Tel.: +49 241 5903360
E-mail: d.stankovic@ido-stankovic.de
Website: www.ido-stankovic.de.

III. Algemene informatie over gegevensverwerking

 1. Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens
  In principe gebruiken en verwerken we alleen persoonsgegevens van onze gebruikers voor zover dit noodzakelijk is voor een functionele website en om onze inhoud en diensten aan te kunnen bieden. Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van onze gebruikers vindt regelmatig alleen plaats met toestemming van de gebruiker. Een uitzondering is van toepassing op de gevallen waarin voorafgaande toestemming om feitelijke redenen niet kon worden verkregen en de verwerking van gegevens wettelijk is toegestaan.

 2. Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens
  Voor zover wij toestemming van de betrokkene hebben gekregen voor de verwerking van persoonsgegevens dient artikel 6, lid 1, punt a) van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als wettelijke basis.
  Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, dan dient art. 6, lid 1, punt b) als wettelijke basis. Dit geldt ook voor verwerkingshandelingen die vóór de sluiting van een overeenkomst uitgevoerd dienen te worden.

  Indien de verwerking van persoonsgegevens vereist is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf is onderworpen, geldt artikel 6, lid 1, punt c) van de AVG als wettelijke basis.

  Indien de verwerking noodzakelijk is om de vitale belangen van de betrokkene of van andere natuurlijke personen te beschermen, geldt artikel 6, lid 1, punt d) van de AVG als wettelijke basis.

  Indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf of van een derde, en dit zwaarder weegt dan de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene, dan geldt artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG als wettelijke basis.

 3. Gegevensverwijdering en bewaartermijn
  De persoonsgegevens van de betrokkene worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag wegvalt. Deze gegevens kunnen ook worden opgeslagen als de Europese of nationale wetgeving hierin voorziet middels Europese verordeningen, wetten of andere voorschriften, waaraan de verantwoordelijke is onderworpen. Blokkering of verwijdering van de gegevens vindt bovendien plaats wanneer een voorgeschreven bewaartermijn vervalt, tenzij er behoefte is aan verdere opslag van de gegevens ten behoeve van het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst.

IV. Aanbieden van de website en het maken van logbestanden

 1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
  Elke keer dat onze website wordt bezocht, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie uit het computersysteem van de toegangscomputer. Hierbij worden de volgende gegevens verzameld:

  (1) Informatie over het type browser en de gebruikte versie
  (2) Het IP-adres van de gebruiker
  (3) Datum en tijdstip van de toegang

  De gegevens worden ook opgeslagen in logbestanden op ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van gebruikers opgeslagen.

 2. Wettelijke basis voor gegevensverwerking
  Artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG geldt als de wettelijke basis voor de voorgenoemde opslag van gegevens.

 3. Doel van de gegevensverwerking
  De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de website aan de computer van de gebruiker te kunnen leveren. Om dit te kunnen doen, moet het IP-adres van de gebruiker gedurende de duur van de sessie bewaard blijven.
  Dit adres wordt opgeslagen in de logbestanden, om de functionaliteit van de website te waarborgen. Bovendien worden de gegevens gebruikt om de website te optimaliseren en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Deze gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden.

  De wettelijke basis van de verwerking van persoonsgegevens in deze context is vastgelegd in artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG.

 4. Bewaartermijn
  De verzamelde gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn. Als gegevens verzameld worden om deze website aan te kunnen bieden, dan is dat op het moment dat de betreffende sessie is voltooid.

  Als gegevens worden opgeslagen in logbestanden, dan zal dit normaal gesproken niet langer zijn dan zeven dagen. Een langere bewaartermijn is echter mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers verwijderd of geanonimiseerd, zodat deze niet meer kunnen worden toegeschreven aan de desbetreffende bezoeker.

 5. Recht van verzet en verwijdering
  Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is essentieel voor de werking van de website. Hier kan de gebruiker dus geen verzet tegen aantekenen.

V. Gebruik van cookies

 1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
  Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of via de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker. Als een gebruiker een website bezoekt, dan kan er een cookie worden opgeslagen in het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke reeks waarmee de browser weer kan worden herkend op het moment dat de website opnieuw wordt geopend.

  Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat bezoekers herkend worden, ook na het sluiten van de pagina. Via cookies worden de volgende gegevens opgeslagen en verzonden:

  (1) Taalinstellingen
  (2) Uniek identificatienummer voor winkelwagen en verlanglijst
  (3) Sessie-id (uniek identificatienummer)
  (4) Inlogstatus

  Daarnaast gebruiken we op onze website cookies waarmee we het surfgedrag van onze gebruikers kunnen analyseren. Meer informatie hierover leest u in onderdeel IX. Webanalyse met Google Analytics.

  Bij het bezoeken van onze website worden gebruikers middels een informatiebanner geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en doorverwezen naar dit privacybeleid. Hierbij wordt ook aangegeven hoe de opslag van cookies in de browserinstellingen kan worden voorkomen.

 2. Cookies van derden
  a. Trusted Shops Trust Badge
  Om al onze waarderingen bij Trusted Shops weer te geven, is de Trusted Shops Trust Badge opgenomen op deze website.

  Dit gebeurt om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen, zoals toegestaan volgens artikel 6, lid 1, zin 1, punt f) van de AVG. De Trust Badge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823, Keulen.

  Bij het oproepen van de Trust Badge slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld uw IP-adres, datum en tijd van het ophalen, de overgedragen hoeveelheid gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) kan bevatten en de opvraging documenteert. Deze toegangsgegevens worden niet automatisch verwijderd binnen zeven dagen na het einde van uw bezoek.

  Andere persoonsgegevens worden alleen overgedragen aan Trusted Shops als u hiermee hebt ingestemd, als u zich na het voltooien van de bestelling aanmeldt voor gebruik van de Trusted Shops-producten of u zich hiervoor al hebt geregistreerd. In dit geval is er sprake van een contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops.

  b. Sociale plug-ins van AddThis voor het gebruik van de '2-kliksoplossing'
  Op onze website worden zogenaamde sociale plug-ins ('plug-ins') van sociale netwerken gebruikt. Om de bescherming van uw persoonsgegevens bij een bezoek aan onze website te verbeteren, zijn de plug-ins geïntegreerd middels een zogenaamde '2-kliksoplossing'. Deze integratie zorgt ervoor dat wanneer u een pagina van onze website bezoekt die dergelijke plug-ins bevat, er geen verbinding tot stand wordt gebracht met de servers van het betreffende sociale netwerk. Pas op het moment dat u de plug-ins activeert, maakt uw browser verbinding met de servers van het betreffende sociale netwerk.

  De inhoud van de betreffende plug-in wordt dan rechtstreeks door de gekoppelde provider verzonden en in de pagina geïntegreerd. Door de integratie van de plug-ins ontvangen de providers de informatie dat uw browser toegang heeft gekregen tot de desbetreffende pagina van onze website, zelfs als u geen profiel hebt bij deze provider of momenteel niet bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een server van de betreffende provider verstuurd (mogelijk in de VS) en daar opgeslagen. Als u met de plug-ins interacteert, bijvoorbeeld door op de knop 'Vind ik leuk' of 'Delen' te klikken, dan wordt de desbetreffende informatie direct naar de server van de provider verzonden en daar opgeslagen. Deze informatie wordt ook op het sociale netwerk geplaatst en daar getoond aan uw contacten. Dit gebeurt om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen, zoals toegestaan volgens artikel 6, lid 1, zin 1, punt f) van de AVG.

  Voor het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en verdere verwerking en gebruik van de gegevens door de provider, evenals een contactoptie en uw gerelateerde rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen, verwijzen we u naar het privacybeleid van de provider:  http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy

 3. Wettelijke basis voor gegevensverwerking
  De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens middels technisch noodzakelijke cookies is vastgelegd in artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG.

  De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens door gebruik van cookies voor analysedoeleinden bestaat uit toestemming van de gebruiker met artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG.

 4. Doel van de gegevensverwerking
  Technisch noodzakelijke cookies zijn bedoeld om het gebruik van de websites voor gebruikers gemakkelijker te maken. Sommige functionaliteiten van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser herkend wordt, zelfs bij beëindiging van het bezoek. Wij hebben cookies nodig voor de volgende toepassingen:

  (1) Winkelmandje
  (2) Overnemen van taalinstellingen

  De gebruikersgegevens die via technisch noodzakelijke cookies worden verzameld, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen te maken.

  Analysecookies worden gebruikt om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Via de analysecookies leren we hoe de website wordt gebruikt en kunnen we ons aanbod doorlopend optimaliseren.

  Ons gerechtvaardigde belang voor de verwerking van persoonsgegevens in deze context is ook vastgelegd in artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG.

 5. Bewaartermijn, mogelijkheid tot verzet en verwijdering
  Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en naar ons verzonden. Daarom hebt u als gebruiker volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw browser te wijzigen, kunt u het verzenden van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Dit kan ook automatisch worden gedaan. Als cookies voor onze website zijn uitgeschakeld, dan kan het zijn dat niet alle functionaliteiten van onze website te gebruiken zijn.

VI. Nieuwsbrief

 1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
  U kunt zich via onze website gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Als u zich registreert voor de nieuwsbrief, dan worden de gegevens die u invoert doorgestuurd naar onze nieuwsbriefserviceprovider.

  (1) Naam
  (2) Voornaam
  (3) Titel
  (4) E-mailadres

  Bovendien worden bij registratie de volgende gegevens verzameld:

  (1) IP-adres van de oproepende computer
  (2) Datum en tijdstip van de registratie
  (3) De pagina waarop geregistreerd wordt (registratieformulier of afrekenen)

  Tijdens het registratieproces wordt gevraagd om toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens en wordt verwezen naar dit privacybeleid.

  Als u goederen of diensten op onze website koopt en uw e-mailadres hier achterlaat, dan kan dit adres door ons worden gebruikt voor het verzenden van een nieuwsbrief. In zo'n geval worden alleen nieuwsbrieven verzonden voor eigen gelijksoortige goederen of diensten.

  De gegevens die benodigd zijn voor het verzenden van de nieuwsbrief worden niet verstrekt aan derden. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief.

 2. Wettelijke basis voor gegevensverwerking
  De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens nadat de gebruiker zich voor de nieuwsbrief heeft geregistreerd, is de toestemming van de gebruiker, zoals vermeld in artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG en als gevolg van de verkoop van goederen of diensten artikel 7, lid 3 van de wet tegen oneerlijke concurrentie.

 3. Doel van de gegevensverwerking
  De verzameling van het e-mailadres van de gebruiker dient om de nieuwsbrief te kunnen bezorgen. Het verzamelen van andere persoonlijke gegevens in het kader van het registratieproces dient om misbruik van de diensten of van het gebruikte e-mailadres te voorkomen.

 4. Bewaartermijn
  De verzamelde gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn. Het e-mailadres van de gebruiker wordt daarom opgeslagen zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is. De andere persoonlijke gegevens die tijdens het registratieproces worden verzameld, worden normaal gesproken na een periode van zeven dagen verwijderd.

 5. Recht van verzet en verwijdering
  Het abonnement op de nieuwsbrief kan op elk moment door de gebruiker worden beëindigd. Hiervoor vindt u in elke nieuwsbrief een link. Hiermee kan ook de toestemming voor de opslag van de persoonsgegevens, die tijdens het registratieproces zijn verzameld, worden ingetrokken.

VII. Registratie

 1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
  Op onze website bieden we gebruikers de mogelijkheid om zich te registreren door persoonlijke informatie te verstrekken. De gegevens worden via een invoermasker ingevoerd en naar ons verzonden en door ons opgeslagen. De gegevens worden niet overgedragen aan derden. Tijdens het registratieproces worden de volgende gegevens bewaard:

  (1) Het IP-adres van de gebruiker
  (2) Datum en tijdstip van de registratie
  (3) Titel
  (4) (gewenste) klantstatus
  (5) Voornaam
  (6) Achternaam
  (7) Adres
  (8) Telefoonnummer
  (9) E-mailadres
  (10) Land
  (11) Gehasht wachtwoord
  (12) Landgebonden instellingen, zoals regio, valuta, prijzenstelsel

  Tijdens het registratieproces wordt toestemming van de gebruiker verkregen om deze gegevens te verwerken.

 2. Wettelijke basis voor gegevensverwerking
  De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens is toestemming van de gebruiker zoals vermeld in artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG.

  Als de registratie dient ter uitvoering van een overeenkomst waarin de gebruiker partij is of om maatregelen die voor de sluiting van een overeenkomst genomen moeten worden.

  Als de registratie dient ter uitvoering van een overeenkomst waarin de gebruiker partij is of om maatregelen die voor de sluiting van een overeenkomst genomen moeten worden, is een aanvullende wettelijke basis te vinden in artikel 6, lid 1, punt b) van de AVG.

 3. Doel van de gegevensverwerking
  Voor het aanbieden van bepaalde inhoud en diensten op onze website is registratie door de gebruiker noodzakelijk.

  Geregistreerde gebruikers kunnen hun gebruikersgegevens zelf beheren en toegang krijgen tot hun bestelgeschiedenis. Geregistreerde gebruikers kunnen ook aanbiedingen zien die niet toegankelijk zijn voor niet-geregistreerde gebruikers.

 4. Bewaartermijn
  De verzamelde gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn.

  Dit is het geval voor gegevens die verzameld worden tijdens het registratieproces als de registratie op onze website wordt geannuleerd of gewijzigd.

 5. Recht van verzet en verwijdering
  Als gebruiker kunt u de registratie op elk gewenst moment annuleren. U kunt opgeslagen gegevens die over u gaan op elk moment wijzigen. U kunt op de volgende manieren contact met ons opnemen:
  Janssen Cosmetics GmbH
  Pontsheide 36, 52076 Aken, Duitsland
  Tel.: +49 2408 7046-0
  E-mail : info@janssen-cosmetics.com

VIII. Contactformulier en contact via e-mail

 1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
  Voor contact via internet vindt u op onze website een contactformulier. Als een gebruiker deze optie kiest, dan worden de ingevoerde gegevens naar ons verzonden en door ons opgeslagen. Deze gegevens zijn:

  (1) Titel (optioneel)
  (2) Bedrijfsnaam (optioneel)
  (3) Voornaam
  (4) Naam
  (5) Adres
  (6) Telefoonnummer
  (7) E-mailadres
  (8) Datum en tijdstip van het verzenden van het bericht aan ons

  Op het moment dat het bericht wordt verzonden, worden ook de volgende gegevens opgeslagen:

  (1) Het IP-adres van de gebruiker
  (2) Datum en tijdstip van de registratie

  Voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het verzendproces wordt uw toestemming verkregen en wordt u doorverwezen naar deze privacyverklaring.

  U kunt ook contact opnemen via het opgegeven e-mailadres. In dit geval worden de persoonsgegevens van de gebruiker die per e-mail verzonden worden opgeslagen.

  Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van het gesprek.

 2. Wettelijke basis voor gegevensverwerking
  De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens is toestemming van de gebruiker zoals vermeld in artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG.

  De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens die tijdens de verzending van de e-mail worden overgebracht, is artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG. Als het e-mailcontact tot doel heeft om een contract te sluiten, dan is artikel 6, lid 1, punt b) van de AVG een aanvullende wettelijke basis voor verwerking.

 3. Doel van de gegevensverwerking
  De ingevoerde persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het verwerken van de contactopname. In het geval van contact per e-mail is er ook sprake van een rechtmatig belang voor het verwerken van gegevens.

  De andere persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik te voorkomen en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

 4. Bewaartermijn
  De verzamelde gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn. Voor de persoonsgegevens van het invoerformulier van het contactformulier en de gegevens die per e-mail verzonden zijn, gebeurt dit op het moment dat het betreffende gesprek met de gebruiker beëindigd is. Het gesprek wordt beëindigd als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de relevante feiten definitief zijn opgehelderd.

  De aanvullende persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verzameld, worden na uiterlijk zeven dagen verwijderd.

 5. Recht van verzet en verwijdering
  De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij op elk moment bezwaar maken tegen het opslaan van zijn persoonsgegevens. In zo'n geval kan het gesprek niet doorgaan.

  De gegevens die over u zijn opgeslagen, kunnen op elk moment worden verwijderd. U kunt op de volgende manieren contact met ons opnemen:
  Janssen Cosmetics GmbH
  Pontsheide 36, 52076 Aachen, Duitsland
  Tel.: +49 2408 7046-0
  E-mail : info@janssen-cosmetics.com

  Alle persoonsgegevens die tijdens het contact zijn opgeslagen, worden in dit geval verwijderd.

IX. Webanalyse door Google Analytics

 1. Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens
  Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (hierna: Google). Google Analytics gebruikt zogeheten 'Cookies', tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die helpen bij het analyseren van het gebruik van de website. De informatie die door de cookie gegenereerd wordt over uw gebruik van de website, wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als gevolg van activering van de IP-anonimisering op deze website, zal uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen die een overeenkomst hebben binnen de Europese Economische Ruimte worden ingekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres overgebracht naar een server van Google in de VS en daar ingekort. Google zal deze informatie namens de beheerder van deze website gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten rondom het gebruik van de website en internet aan te bieden aan de websitebeheerder. Het IP-adres dat door Google Analytics verstrekt wordt als onderdeel van Google Analytics wordt niet gecombineerd met andere Google-gegevens.

  U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de browser op bijpassende wijze in te stellen. We wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook de registratie van de gegevens die door de cookie worden gegenereerd en gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) door Google en de verwerking hiervan voorkomen, als u hiervoor de volgende browserplug-in laadt en installeert:  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl (Browseradd-on voor het deactiveren van Google Analytics).

  Als individuele pagina's van onze website worden opgeroepen, worden de volgende gegevens opgeslagen:
  (1) Twee bytes van het IP-adres van het oproepsysteem van de gebruiker
  (2) De opgeroepen website
  (3) De website die de gebruiker heeft doorverwezen naar de opgeroepen website (verwijzer)
  (4) De subpagina's die worden opgeroepen vanaf de opgeroepen webpagina
  (5) De verblijfsduur op de website
  (6) De frequentie waarmee de webpagina wordt opgeroepen

  De software draait uitsluitend op de servers van onze website. Een opslag van persoonsgegevens van gebruikers vindt alleen daar plaats. Er vindt geen overdracht van gegevens aan derden plaats.

 2. Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens
  De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens ligt in artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG.

 3. Doel van de gegevensverwerking
  De verwerking van persoonsgegevens van gebruikers stelt ons in staat om het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren. Door de verkregen gegevens te analyseren, kunnen we informatie verzamelen over het gebruik van de afzonderlijke onderdelen van onze website. Dit helpt ons om de website en de gebruiksvriendelijkheid ervan voortdurend te verbeteren. Voor deze doeleinden ligt ons gerechtvaardigde belang in de verwerking van persoonsgegevens volgens artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG. Bij de anonimisering van het IP-adres wordt voldoende rekening gehouden met het belang van gebruikers bij de bescherming van hun persoonsgegevens.

 4. Bewaartermijn
  De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor onze registratiedoeleinden. In ons geval gebeurt dat na 3 jaar.

 5. Recht van verzet en verwijdering
  Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en naar ons verzonden. Daarom hebt u als gebruiker volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw browser te wijzigen, kunt u het verzenden van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Dit kan ook automatisch worden gedaan. Als cookies voor onze website zijn uitgeschakeld, dan kan het zijn dat niet alle functionaliteiten van onze website te gebruiken zijn.

  Aanvullend of als alternatief voor de browseradd-on kunt u tracking door Google Analytics op onze website voorkomen door op deze link te klikken. Hierbij wordt een opt-out-cookie geïnstalleerd op uw apparaat. Dit voorkomt dat Google Analytics in de toekomst via deze website en deze browser gegevens verzamelt, zolang de cookie in uw browser is geïnstalleerd.

X. Gebruik van Google AdWords

 1. Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens
  Onze website gebruikt Google Conversion-tracking. Als u onze website bereikt hebt via een advertentie van Google, dan zal Google AdWords een cookie op uw computer plaatsen. De cookie voor het bijhouden van conversies wordt ingesteld op het moment dat een gebruiker klikt op een door Google aangeleverde advertentie. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's op onze website bezoekt en de cookie is niet verlopen, dan kunnen wij en Google mogelijk zien dat de gebruiker eerder op de advertentie heeft geklikt en is doorverwezen naar deze pagina. Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen niet worden gevolgd via de websites van AdWords-adverteerders.

 2. Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens
  De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens ligt in artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG.

 3. Doel van de gegevensverwerking
  De informatie die verkregen is met behulp van conversiecookies wordt gebruikt om de conversiestatistieken voor adverteerders bij te houden. De klanten krijgen te zien hoeveel gebruikers er op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een met een conversietag voorziene website. Ze ontvangen echter geen informatie die de gebruikers persoonlijk identificeert.

 4. Bewaartermijn
  In principe worden de gegevens verwijderd zodra ze hun doel bereikt hebben. Conversiecookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen.

 5. Recht van verzet en verwijdering
  Als u niet mee wilt werken met tracking, dan kunt u ervoor kiezen niet in te stemmen met het gebruik van cookies of via de browser instellen dat het gebruik van cookies moet worden uitgeschakeld. Ook kunt u uw browser instellen om cookies van het domein 'googleadservices.com' te blokkeren. Let erop dat u de opt-out-cookies niet kunt verwijderen als u de meetgegevens niet wilt opslaan. Als u al uw cookies uit uw browser hebt verwijderd, dan moet u de betreffende opt-out-cookie opnieuw instellen.

XI. Rechten van de betrokken persoon

De volgende lijst bevat alle rechten van de betrokken personen volgens de AVG. Rechten die niet relevant zijn voor uw website hoeven niet te worden vermeld. In dat opzicht kan de lijst worden ingekort.

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, dan heeft u volgens de AVG de volgende rechten met betrekking tot de verantwoordelijke partij:

 1. Recht op informatie
  U kunt de verantwoordelijke vragen om te bevestigen dat uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt. Als er sprake is van dergelijke verwerking, dan kunt u bij de verantwoordelijke informatie opvragen over het volgende:

  (1) de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
  (2) de categorieën van de persoonsgegevens die worden verwerkt;
  (3) de ontvangers of de categorieën van ontvangers aan wie persoonsgegevens met betrekking tot u zijn of worden bekendgemaakt;
  (4) de geplande duur van de opslag van uw persoonsgegevens of, indien specifieke informatie niet beschikbaar is, criteria voor het bepalen van de opslagduur;
  (5) het bestaan van een recht op rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking;
  (6) het bestaan van recht op beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
  (7) alle beschikbare informatie over de gegevensbron als de persoonsgegevens niet verzameld worden bij de betrokken persoon;
  (8) het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering volgens artikel 22, lid 1 en 4 van de AVG en - in ieder geval in deze gevallen - zinvolle informatie over de betrokken logica en het gewenste effect van de verwerking voor de betrokkene.

  U hebt het recht om informatie op te vragen over of uw persoonsgegevens worden overgedragen aan een ander land of aan een internationale organisatie. U kunt in dit verband passende waarborgen voor de doorgiften aanvragen in overeenstemming met artikel 46 van de AVG.

  Voor gegevensverwerking voor wetenschappelijke, historische of statistische onderzoeksdoeleinden:

  Dit recht op informatie kan worden beperkt voor zover het de realisatie van onderzoeks- of statistische doeleinden onmogelijk maakt of ernstig aantast en de beperking noodzakelijk is vanwege onderzoeks- of statistische doeleinden.

 2. Recht op rectificatie
  U hebt het recht op rectificatie en/of aanvulling door de verantwoordelijke als de persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke moet de rectificatie onverwijld uitvoeren.

  Voor gegevensverwerking voor wetenschappelijke, historische of statistische onderzoeksdoeleinden: Uw recht op rectificatie kan worden beperkt voor zover het de realisatie van onderzoeks- of statistische doeleinden onmogelijk maakt of ernstig aantast en de beperking noodzakelijk is vanwege onderzoeks- of statistische doeleinden.

 3. Recht op beperking van de verwerking
  U kunt onder de volgende voorwaarden vragen om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens:

  (1) als u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
  (2) de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
  (3) de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of
  (4) als u overeenkomstig artikel 21, lid 1 van de AVG bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van u.

  Als de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is, dan mogen deze gegevens alleen nog met uw toestemming worden gebruikt, of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat.

  Als u een beperking van de verwerking hebt verkregen, wordt u door de verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte gebracht voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven.
  Voor gegevensverwerking voor wetenschappelijke, historische of statistische onderzoeksdoeleinden: Het recht op beperking van de verwerking kan worden beperkt als dit onderzoeks- of statistische doeleinden onmogelijk maakt of ernstig beïnvloedt en het hierom noodzakelijk is om een beperking toe te passen.

 4. Recht op het wissen van gegevens
  a. Verwijderingsplicht
  U kunt van de verantwoordelijke eisen dat deze uw persoonsgegevens direct verwijdert en de verwerkingsverantwoordelijke moet deze gegevens ook direct wissen wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:

  (1) persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt.
  (2) U trekt de toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a), of artikel 9, lid 2, punt a), berust, in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
  (3) U maakt overeenkomstig artikel 21, lid 1, bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2 van de AVG.
  (4) Uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
  (5) Uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
  (6) Uw persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1 van de AVG.

  b. Informatie aan derden
  Als de verantwoordelijke uw persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en volgens artikel 17, lid 1 van de AVG verplicht is om ze te verwijderen, dan dient deze passende maatregelen, inclusief technische maatregelen, te treffen om de verwerkingsverantwoordelijke te informeren dat u erom gevraagd hebt om alle koppelingen naar deze persoonsgegevens of kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens te verwijderen.  

  c. Uitzonderingen
  Het recht op wissen is niet van toepassing voor zover verwerking nodig is

  (1) voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
  (2) voor het nakomen van een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;
  (3) om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, punten h) en i), en artikel 9, lid 3 van de AVG;
  (4) met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, voor zover het in lid 1 bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen; of
  (5) voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 5. Recht op informatie
  Als u uw recht op rectificatie, verwijdering of beperking van verwerking uitoefent richting de verantwoordelijke, dan is hij/zij verplicht om alle ontvangers van uw persoonsgegevens op de hoogte te stellen van deze rectificatie of verwijdering van de gegevens of de beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk is of gepaard gaat met een onevenredige inspanning.

  U hebt het recht om door de verantwoordelijke over deze ontvangers geïnformeerd te worden.

 6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens
  U hebt het recht om de persoonlijk identificeerbare informatie die u aan een verantwoordelijke verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat. Bovendien hebt u het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, indien:

  (1) de verwerking berust op toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt a), of artikel 9, lid 2, punt a), of op een overeenkomst uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt b) van de AVG; en
  (2) de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

  Bij de uitoefening van zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid uit hoofde van lid 1 hebt u het recht dat de persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden. Dit recht doet geen afbreuk aan de rechten en vrijheden van anderen.

  Het recht op overdraagbaarheid van gegevens geldt niet voor de verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.

  Als u uw persoonsgegevens wilt hebben, dan kunt u op de volgende wijze contact met ons opnemen:
  Janssen Cosmetics GmbH
  Pontsheide 36, 52076 Aken, Duitsland
  Tel.: +49 2408 7046-0
  E-mail: info@janssen-cosmetics.com

 7. Recht op verzet
  U hebt te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van artikel 6, lid 1 van de AVG, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

  De verwerkingsverantwoordelijke staakt de verwerking van uw persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

  Wanneer uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing. Dit is met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.

  Als u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden uw persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

  U hebt de mogelijkheid om, in het kader van het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij - ongeacht richtlijn 2002/58/EG - uw recht op opt-out uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures, die gebruikmaken van technische specificaties.

  Voor gegevensverwerking voor wetenschappelijke, historische of statistische onderzoeksdoeleinden: U hebt ook het recht om, om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking met het oog op wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden, in navolging van artikel 89, lid 1 van de AVG.

  Het recht van bezwaar kan worden beperkt als het de realisatie van onderzoeks- of statistische doeleinden onmogelijk maakt of ernstig beïnvloedt en de beperking noodzakelijk is voor de vervulling van onderzoeks- of statistische doeleinden.

 8. Recht op herroeping van de instemming met de privacyverklaring
  U hebt het recht om uw instemming met de privacyverklaring op elk moment in te trekken. De intrekking van uw instemming heeft geen invloed op de wettigheid van de verwerking die op basis van de instemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.

 9. Geautomatiseerde besluitvorming en profilering
  U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft. Dit geldt niet indien het besluit  

  (1) noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen u en de verwerkingsverantwoordelijke,
  (2) is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van u; of
  (3) dit gebeurt met uw uitdrukkelijke toestemming.

  Deze besluiten mogen echter niet worden gebaseerd op de in artikel 9, lid 1, bedoelde bijzondere categorieën van persoonsgegevens, tenzij artikel 9, lid 2, punt a) of g) van de AVG van toepassing is en er passende maatregelen ter bescherming van uw gerechtvaardigde belangen zijn getroffen.

  Voor de in (1) en (3) bedoelde gevallen treft de verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen ter bescherming van uw rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke, het recht om zijn standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

 10. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
  Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek hebt of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG.

  De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de voortgang en het resultaat van de klacht, alsmede van de mogelijke voorziening in rechte overeenkomstig artikel 78 van de AVG.

Aken, mei 2018