Wil je koekjes? Natuurlijk wilt u een koekje - heel veel zelfs, want ze zijn niet alleen lekker, maar bieden u ook een uitstekende webervaring. Daartoe behoren cookies voor de goede werking van de website en om commerciële bedrijfsdoelstellingen te controleren, alsook cookies voor anonieme statistische doeleinden, comfortinstellingen of om gepersonaliseerde inhoud weer te geven. U bepaalt zelf welke cookies u wilt, zie privacyverklaring.

Recht op herroep

U hebt het recht om het aankoopcontract binnen veertien dagen te herroepen zonder opgaaf van redenen.

De wachttijd bedraagt veertien dagen na de datum, wanneer de eindproducten in het bezit zijn genomen door uzelf of door een derde die u hebt aangegeven (en die niet de vervoerder is).

Om uw recht uit te oefenen, moet je ons (Janssen Cosmetics GmbH, Pontsheide 36, 52076 Aachen, info@janssen-cosmetics.com, Telefoon: +49 2408 7046-0, Fax: +49 2408 7046-260) door middel van een duidelijke verklaring (z.B. op de hoogte van een verzonden brief, fax of e-mail) van uw beslissing kennis geven dat u zich wenst terug te trekken uit dit contract. U kunt zeker gebruik maken van het bijgevoegde standaardformulier voor herroeping, die niet verplicht is, echter.

Om aan de deadline terugtrekking te voldoen, is het voldoende dat u uw gegevens aan ons stuurt voor het einde van de wachttijd van het herroepingsrecht.

Gevolgen van herroeping

Als u zich wenst  terug te trekken uit dit contract, zullen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de kosten van verzending (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een soort levering heeft gewenst  die anders is dan onze standaardlevering) onmiddellijk terug te betalen. Uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop de kennisgeving over de annulering van dit contract is ontvangen. Voor deze terugbetaling, gebruiken we dezelfde betaalmethode die u hebt gebruikt in de oorspronkelijke transactie, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen. Er worden in ieder geval geen andere kosten in rekening gebracht voor deze aflossing. Wij betalen u terug zodra wij de geretourneerde goederen hebben ontvangen, of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen hebt teruggezonden, indien dit eerder is.

U moet de goederen onmiddellijk en in elk geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop u ons op de hoogte van de annulering van dit contract heeft gebracht, terugsturen.De deadline wordt gehaald als u de goederen voor de tijd van twee weken heeft teruggestuurd. Wij dragen de kosten voor het terugzenden van de goederen. U hoeft niet te betalen voor de waardevermindering van de goederen, als het waarde verlies is te wijten aan een noodzakelijk controle om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen.

Model voor herroeping

Als u het contract wenst te annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug.